zondag 18 maart 2012

Bee aware

Bee aware
My husband is a bee keeper and with every plant we buy or every seed we sow he takes the bee’s into account; will the bee’s like this? does it bloom early or late and do we have a good mix of early and late bloomers so the bee’s will have enough food this season? I want to go for pretty every now and again, but his argument against is always: “that’s no good for the bee’s” With the alarming decline of the worlds bee population and the lack of action the governments seem to take I tend to forget pretty and go for what the bee’s want. After all no bee no food, no food no we.

Bij bewustzijn
Mijn man is imker en bij elke plant die we kopen of iedere zaadje dat we zaaien neemt hij de bijen als maatstaf; zullen de bijen het prettig vinden? is het een vroeg bloeier of juist laat en hebben we een goede mix van vroege en late bloeiers, zodat de bijen het hele seizoen te eten hebben? Ik wil zo af en toe gaan voor het mooie, maar zijn argument tegen is steevast: "dat is niet goed voor de bijen”. Met de alarmerende achteruitgang van de bijenvolken in de wereld  en het gebrek aan actie dat de regeringen lijken te nemen,  neiging ik steeds vaker om het alleen maar mooi te vergeten en eerder te gaan voor wat de bijen willen. Immers geen bij geen eten, geen eten geen wij.

Abeille être conscient
Mon mari est un apiculteur et avec toutes les plantes que nous achetons ou chaque graine que nous semons, il prend de l'abeille en compte ; Volonté des abeilles aiment ce, faut-il fleurir tôt ou tard et ne nous avons un bon mélange de bloomers précoces et tardives de sorte que le abeille aura la nourriture. Je veux aller pour la jolie de temps en temps, mais son argument contre est toujours: "ce n'est pas bon pour l'abeille". Avec le déclin alarmant de la population d'abeilles du mondes et le manque d'action des gouvernements semblent-je prendre tendance à oublier assez et aller de ce que le son d'abeille voulez. Après tout ne pas de des abeilles ne pas de nourriture, ne pas de nourriture ne pas de nous.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten