zondag 9 oktober 2011

Archeologie

During the digging, we find a lot of  roof tiles

Tijdens het graven vinden we opeens veel dakpannen

Pendant le creusement, on trouve de nombreuses tuiles


Geen opmerkingen:

Een reactie posten