maandag 10 oktober 2011

They were here first


They were here first
By digging a lot gets upset. Not only the roots of the plants that have to make some room, but also the worms and snails. The worms we desperately need to make the soil even better, and whenever I dig one up, I tug her back in again before she dries out. The snails have already sealed their houses for their hibernation and even though every gardener will try to exclude snails from his garden, they were here first. I collect them carefully and take them to a safe place where they can get through the winter. We will see each other again next year.

Zij waren hier eerst
Door het graven wordt er veel verstoord. Natuurlijk de wortels van de planten die plaats moeten maken, maar ook wormen en slakken.  De wormen hebben we hard nodig om de bodem nog beter te maken en telkens wanneer ik er een naar boven haal dek ik haar weer toe voor dat ze uitdroogt. De wijngaard slakken hebben hun huisjes al afgedicht voor hun winterslaap en ook al zal elke tuinman slakken proberen te weren uit zijn tuin, zij waren hier eerst. Ik verzamel ze voorzichtig en breng ze naar een plek waar ze veilig de winter door kunnen komen. We komen elkaar volgend jaar wel weer tegen.

Ils étaient ici les premiers
En creusant un grand nombre se fâche. Non seulement les racines des plantes qui ont à faire de la place, mais aussi les vers et les escargots. Les vers que nous avons désespérément besoin de rendre le sol encore mieux, et quand je déterre une, je tire le dos à nouveau avant qu'elle ne se dessèche. Les escargots ont déjà scellé leurs maisons pour leur hibernation et même si chaque jardinier va essayer d'exclure les escargots de son jardin, ils étaient ici en premier. Je les collectionne soigneusement et les emmener à un endroit sûr où ils peuvent passer l'hiver. Nous reverrons l'année prochaine.Geen opmerkingen:

Een reactie posten